Nr. 1 "Cielaviņa"

Grupa bērniem no 3 – 4 gadu vecumam.
            Pirmsskolas skolotājas: Svetlana Girča un Violeta Truškina
            Aukle: Jana Joņina