Nr.2 "Liepiņa"

Grupa bērniem no 1 – 2 gadu vecumam.
             Pirmsskolas skolotājas: Anita Pimanova un Jeļena Jermolajeva
             Aukle: Galina Tomko